Konsekvenser av en ambisiøs statlig klimapolitikk for kommunene på Vestlandet

Rapport
Id:
2012-16

Rapporten beskriver en metode for å analysere lokale konsekvenser av en ambisiøs nasjonal klimapolitikk og et mulig innhold til en søknad til et hovedprosjekt med samme tematikk.