Kommunane som aktør i klimapolitikken- Noen internasjonale erfaringer