Klimatilpasningsarbeidet i småkommuner – stille forbigått?

Artikkel
Utgjevar:
Idun
Tidsskrift:
Plan 04/19 (volum 51) s. 12-17

Det norske fagmiljøet for klimatilpasning bugner over av veiledere og kunnskap, men ingen adresserer de spesifikke utfordringene for småkommuner. Uten praktiske, lokale løsninger og støtte til tverrsektoriell planlegging blir klimatilpasning en ekstrabelastning i en allerede presset kommunehverdag.