Klimaendringar, klimatilpassing og vegtransport

Foredrag
Id:
15.11.2016

Presentasjon for leiargruppa i Statens Vegvesen Region Vest. Leikanger 15.11.2016