Klima og natur gløymt i nasjonal transportplan

Kronikk
Id:
April 2021
Utgjevar:
Nationen.no, #Motkultur

Også regjeringa må ta inn over seg at verda står overfor ei akutt klima- og naturkrise. Det openberre svaret? Å redusere transportmengda.