Indikatorer på bærekraftig reiseliv. Hvordan måler vi?

Foredrag
Id:
Mars 2021

I eit nettmøte for det fylkeskommunale reiselivsnettverket, innleia Carlo Aall om indikatorar for ein bærekraftig reiselivsutvikling. I presentasjonen foreslo han m.a. å utvida dei fire store B-ar - Biff, Bil, Bolig og Boeing - med ein fjerde, Bakke - som overskriftar for dei avgjerande bærekraft tema. Den siste - Bakke - står for konsekvenser på det biologiske mangfoldet av reiselivet sine aktivitetar og infrastruktur (t.d. "skibakkar").