Funn frå AREALKLIM: Analyse av historiske Naturskadehendingar og pågåande planprosessar

Foredrag
Id:
04.12.2014

Presentasjon på avslutningsseminaret i AREALKLIM prosjektet, Ålesund 4-5 desember 2014