Forslag til politikk for forvaltning av havforsuring i norske kystfarvann

Av:
Rapport
Id:
2019-6

Denne rapporten er et «sammendrag for politikk» fra ACIDCOAST-prosjektet, hvor forskerne drøfter og kommer med anbefalinger rundt hvordan den kystnære havforsuringen kan forvaltes. Det presenterer kort resultater og effekter fra prosjektet og drøfter ulike alternativer for hvordan havforsuring kan integreres i kystsoneforvaltningen.