Forbruksbaserte utslipp og tiltak - Klimanettverk Vestland

Foredrag
Id:
Mars 2024

Foredrag under fylkeskommunalt klimaseminar med kommuner i Vestland fylkeskommune. Bror presenterte prosjektet klimabudsjett 2.0, etterfulgt av en sesjon om tiltak for å redusere klimagassutslipp ved å ta utgangspunkt i forbruk.