Delrapport - Kva kan vi lære av historiske naturskadehendingar for betre tilpassing til klimaendringar?

Rapport
Id:
2013-8

Rapporten samstiller analysar av i alt 10 historiske naturskadehendingar på Vestlandet og dreg fram lærdommar som kommunar kan nytte i pågåande arealplanprosessar med tanke på å førebygge klimarelaterte naturskadehendingar under eit endra klima.