Climate Risks of the Transition to a Renewable Energy Society: The Need for Extending the Research Agenda

Av:
Artikkel
Id:
March 2022
Utgjevar:
AMS Journals
Tidsskrift:
Weather, Climate, and Society

Eitt av forskningsområda i UNCHAIN prosjektet er å få fram betre metodiske grep for å analysere korleis samfunnsendringar kan påverke klimasårbarheit. I denne artikkelen viser vi korleis overgangen til eit framtidig fornybart energisystem kan auke klimasårbarheiten og dermed også auke klimarisikoen knytt til energisystemet. Artikkelen presenterer også ein teoretisk modell for korleis forstå dette fenomenet inspirert av den amerikanske sosiologen Charles Perrow sine teoriar om risikosamfunnet.