Klimarisiko: Hvordan vil Norge bli påvirket av klimaendringer i andre land?

Av:
Artikkel
Id:
Elise Kjørstad

Vi har stor grad av åpen økonomi. Det vil i utgangpunktet gjøre oss sårbare, sier forsker Carlo Aall til forskning.no