Transbondary climate risks

Foredrag
Id:
September 2021
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Presentasjon av foreløpige funn når det gjelder kunnskapsstatus om grenseoverskridende klimarisiko lagt frem for prosjektets referansegruppe