Regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge

Målet med prosjektet er å gjennomføre ein regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge med data for kommunane Nordland, Troms og Finnmark.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norsk Polarinstitutt
Prosjektnummer:
6020
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Aktuelt:
  • Pressemelding:
    Klimatilpasning står lavt på dagsorden i mange nordnorske kommuner. Intervju av ansatte ved Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nordland, Troms og Finnmark avdekker stor variasjon blant nordnorske kommuner når det gjelder bekymring for klimaendringer og tiltak for å redusere negativ påvirkning lokalt. Samlet sett skiller imidlertid ikke nordnorske kommuner seg mye fra landsgjennomsnittet.