Polish Outdoor Learning

Prosjektet vil gjennom utendørs læring (outdoor learning) undersøke hvordan NEET kvinner kan aktiveres til å engasjere seg i samfunnet og utvikle et bærekraftig rammeverk for modellen som skal brukes av interessenter over hele Europa. Den tar for seg hovedutfordringen til NEET kvinner som ikke er engasjert i utdanning, opplæring eller arbeid. Dette prosjektet har som mål å utvikle løsninger som gir NEET kvinner et stimulerende og innovativt middel til å utvikle liv og faglige ferdigheter, slik at de kan bli aktive medborgere i sine regioner. Programmet vil engasjere 67 kvinner og 13 trenere og forskere ved å overføre erfaringene fra Vestlandsforsking til mottakerregionen. Partnere vil lære teoretiske/praktiske aspekter ved Outdoor Learning-modellen og, ved hjelp av Expertise Partners, trene trenere. De vil bruke Outdoor Learning-tilnærmingen for å skape en alternativ, tiltalende og engasjerende måte å få kontakt med NEET kvinner. Gjennom programmet vil deltakerne gjenkjenne talenter, styrke myke ferdigheter, bygge selvfølelse/selvbevissthet og styrke holdninger til arbeid. NEET kvinner vil deretter bygge sine profesjonelle karriereveier, lære om og forberede seg på jobbsøking. For å sikre at prosjektet lykkes, vil en omfattende evalueringsmetodikk og politiske anbefalinger bli brukt på tverrsektorielt/tverrlandsk nivå. Retningslinjer og verktøy vil bli laget for å informere offentlige myndigheter, regionale/lokale myndigheter og andre interessenter om hvordan modellen brukes i regioner. En dedikert kommunikasjonskampanje inkludert årlige internasjonale arrangementer og bruk av Internett-plattformer vil fremme prosjektresultater.

Poland project
Foto: Center for Innovative Education
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Foundation for the Development of the Education System (FRSE), Poland (EEA Fund of Iceland, Liechtenstein and Norway)
Prosjektnummer:
6634
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og gruppeleiar Teksam
Seniorforskar