Polish Outdoor Learning

Prosjektet vil gjennom utendørs læring (på engelsk: "outdoor learning") undersøke hvordan kvinner som står utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET-kvinner) kan aktiveres til å engasjere seg i samfunnet, og utvikle et bærekraftig rammeverk for modellen som skal brukes av interessenter over hele Europa. Den tar for seg hovedutfordringen til NEET-kvinner som ikke deltar i utdanning, opplæring eller arbeid. Dette prosjektet har som mål å utvikle løsninger som gir kvinner i denne gruppen et stimulerende og innovativt middel til å utvikle livet sitt og faglige ferdigheter, slik at de kan bli aktive medborgere i sine regioner.

Programmet vil engasjere 67 kvinner og 13 trenere og forskere ved å overføre erfaringene fra Vestlandsforsking til mottakerregionen. Partnere vil lære teoretiske/praktiske aspekter ved Outdoor Learning-modellen og lære opp instruktører ved hjelp av Expertise Partners. De vil bruke Outdoor Learning-tilnærmingen for å skape en alternativ, tiltalende og engasjerende måte å få kontakt med NEET-kvinner på. Gjennom programmet vil deltakerne identifisere talenter, styrke "myke" ferdigheter, bygge selvfølelse/selvbevissthet og styrke holdninger til arbeid. NEET-kvinner vil deretter bygge sine karriereveier, lære om jobbsøking og forberede seg på å delta i arbeidslivet.

For å sikre at prosjektet lykkes, vil en omfattende evalueringsmetodikk og politiske anbefalinger bli brukt på tvers av sektorer og land. Retningslinjer og verktøy vil bli laget for å informere offentlige myndigheter, regionale/lokale myndigheter og andre interessenter om hvordan modellen brukes. En egen kommunikasjonskampanje, inkludert årlige internasjonale arrangementer og bruk av Internett-plattformer, vil fremme prosjektresultater.

Poland project
Foto: Center for Innovative Education
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Foundation for the Development of the Education System (FRSE), Poland (EEA Fund of Iceland, Liechtenstein and Norway)
Prosjektnummer:
6634
Prosjektleiar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og gruppeleiar Teksam
Seniorforskar
Aktuelt:
  • kvinner utandørs

    Kan eit par netter i telt og rundt leirbålet gjere ei skilnad for menneske som er i ein vanskeleg livssituasjon, som slit med å meistre kvardagen eller er einsame? Ein polsk organisasjon prøver ut norsk-inspirert friluftsliv som ei form for gruppeterapi. Kunnskapen om friluftsliv hentar dei mellom anna frå Vestlandsforsking.