Ida
Tidemann-Andersen
tidlegare tilsett
Stillingstittel:
Forskar og gruppeleiar Teksam
Akademisk tittel:
M.Sc.
Telefon:
Tilsett:
2018

Ida starta som seniorrådgjevar/forskar ved Vestlandsforsking i 2018. Ho har ansvar for EU-nettverket for Sogn og Fjordane og for å gi forskarstøtte i EU-finansierte forskingsprosjekt.

Tidlegare har Ida jobba som rådgjevar i Mattilsynet med ansvar for regelverksutvikling på ernæringsområdet. I den stillinga var ho på sitt fagområde norsk representant i EU-kommisjonen sine arbeidsgrupper i Brussel. Ho har òg jobba som spesialrådgjevar i seksjon for førebygging og internasjonalt arbeid i Kreftforeningen, med hovudansvar for kunnskapsformidling, politisk medverknad og internasjonalt arbeid innan kosthald og overvekt.

Ida har ein bachelorgrad i biologi og ein mastergrad i human ernæring frå Universitetet i Bergen. Masteroppgåva hennar hadde tittelen«A study of food intake and iron– and zinc content of selected foods in the diet among schoolchildren in Kumi district, East of Uganda (2007). Ida har også studert biologi og psykologi eit år ved University of Cape Town i Sør Afrika.

Prosjekt: