Planlegging av kommunal klimatilpassing i Oeste, Portugal

Målet med prosjektet å styrke portugisiske kommuners kunnskap om hvordan tilpasse samfunnet til klimaendringer og å informere og forberede lokalsamfunn til å takle klimaendringene.

Prosjektet er et samarbeid med følgende partnere i tillegg til 12 små og mellomstore portugisiske kommuner: Organisasjonen «Comunidade Intermunicipal do Oeste" (OesteCIM) som leder prosjektet, Center for Studies and Urban and Regional Development, Ltd (CEDRU ), og Vestlandsforsking. Prosjektet består av tre deler: (1) Støtte utviklingen av kommunale planer for tilpasning til klimaendringer. (2) Opprette og iverksette tre opplæringsverksteder for kommunale teknikere i avdelingene byplanlegging, miljø og samfunnssikkerhet. (3) Bidra til å styrke regional og lokal bevissthet om klimaendringer gjennom realisering av 12 lokale tilpasningsråd, sammensatt av relevante lokale sektorenheter.

Prosjektet sin web side finn du her.

Meir omtale av prosjektet

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midler
I samarbeid med:
General Secretariat for the Environment and Climate Action of Portugal og Intermunicipal Community of the West (OesteCIM)
CEDRU (Center for Regional and Urban Studies and Development)
Prosjektnummer:
6583
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar