Adaption to climate Change - Context and international Expiriences

Foredrag
Id:
Juni 2023

I forbindelse med avslutningen av prosjektet deltok Carlo Aall på en sluttkonferanse og en studietur med befaring av ulike tilpasningsprosjekt som var igangsatt i løpet av prosjektet. På sluttkonferansen presentere Aall perspektiver på hvordan tilpasningsarbeidet trolig vil utvikle seg videre fremover i Europa.