Presentation of the project candidate to the «Environment, Climate Change and Low Carbon Economy» program

Av:
Foredrag
Id:
Juni 2021

Presentasjon av prosjektet fra det digitale oppstartsmøtet.