Miljøkonsekvenser - søndagsåpne butikker

Vestlandsforsking skal utrede miljøkonsekvensene knyttet til innføring av ordninger med søndagsåpne butikker avgrenset til å sammenligne med generell mulighet for søndagsåpning opp mot en ordning der kommunene kan bestemme dette.  Miljøkonsekvensene beregnes i form av energiforbruk og utslipp av klimagasser for antakelser om hvordan de to ordningene kan påvirke det samlede omfanget av kundereiser.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6389
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: