Utredning av miljøkonsekvenser knyttet til innføring av ordning med søndagsåpne butikker