Prosjektet sitt hovedmål er å utvikle kunnskap om hvordan kommunene kan møte konsekvenser av klimaendringene for ulike naturtyper både i og utenfor nasjonalparkene, og hvordan veilederen for klimatilpasning i naturområder kan videreutvikles som et redskapen til kommunene i dette arbeidet.

Et delmål er å analysere hvordan klimaendringer, økt ferdsel og andre arealbruksendringer samvirker, og hva blir konsekvensene som må håndteres i forvaltningen av naturområder, inkludert randsoner, innfallsporter og besøkskvalitet. Prosjekts andre delmål er å kartlegge hvordan kommunene bruker veilederen for klimatilpasning i naturområder.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljødirektoratet
I samarbeid med:
Norges Nasjonalparkkommunar
NTNU
NINA
+ 10 kommunar
Prosjektnummer:
6589
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):