Klimabeslutninger under usikkerhet og tidspress

Forprosjektet har som formål å utvikle en søknad om et hovedprosjekt til det nye klimaforskningsprogrammet. Prosjektet tar utgangspunkt i det forholdet at økende tidspress når det gjelder å gjennomføre virkningsfulle klimatiltak gjør at vi må endre fokuset i debatten om klimausikkerheter; fra det å fokusere på usikkerheter i vår forståelse av klimaendringer og årsaker til og virkninger av dette, til det å forstå bedre hvordan vi kan fatte beslutninger under usikkerhet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
I samarbeid med:
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
Prosjektnummer:
6311
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt: