På jakt etter suksessformelen for samarbeidsnettverket IT-forum Sogn og Fjordane

Artikkel
Utgjevar:
Universitetsforlaget

Artikkel i Fjordantologien 2018 av Hilde G. Corneliussen og Øyvind Heimset Larsen.  

Samandrag: 

IT-forum Sogn og Fjordane er eit 20 år gamalt regionalt samarbeid mellom næringsliv, offentlege aktørar og FoU-miljø. Informantane i denne studien fortel om kva nettverket er, frå å vere eit styringsorgan med nøkkelpersonar, eit samarbeidsnettverk som løftar fylket, og til ein møteplass for IT-folk. Dei fortel at internasjonale og nasjonale impulsar og aktivitetar la grunnlaget. Nettverket er framheva som døme på Sogn og Fjordane-modellen: å løfte i lag for å løyse regionale utfordringar.

 

Bok: Heidi Hogset, Dag Magne Berge og Karl Yngvar Dale (red.): Det regionale i det internasjonale. Fjordantologien 2018