Forum for berekraftig sirkulær økonomi i Vestland (B-sirk)

For å lukkast med overgangen til sirkulær økonomi trengst samarbeid på tvers av sektorar og næringar. Dette prosjektet vil: (A) Utvikle nye berekraftsverktøy som måler effektar av industriell symbiose og sirkulære verdikjeder på miljø, økonomi og samfunn. (B) Saman med næringa og dei grøne Hubane identifisere korleis ein kan samarbeide betre på tvers av sektorar og Hubar for å skape nye sirkulære verdikjeder i Vestland. (C) Etablere eit forum på tvers av eksisterande nettverksamarbeid.

Startdato:
Sluttdato:
I samarbeid med:
Mohn-senteret ved HVL
Hub for Ocean
Sirkulære Høyanger
NCMT
Prosjektnummer:
6666
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar: