Energi- og miljøbesparende tiltak i Lerum Frakt BA

Lerum Frakt BA ønsker å bruke tilnærmingen og bygge videre på de viktigste erfaringene fra EU-prosjektet RECODRIVE, der Vestlandsforsking var en av partnerne, for å se på forbedringsmuligheter innenfor flåtestyring for å få til drivstoffsparing, CO2 reduksjon og en nedgang i det totale transportomfanget. Flåtestyring innbefatter å innarbeide optimale rutiner innen følgende områder:

  1. Innkjøp.
  2. Ruteplanlegging
  3. Vedlikehold.
  4. Sjåføropplæring.
  5. Logistikkoptimalisering.

Prosjektet retter seg mot hvordan godstransportselskap kan redusere institusjonelle, praktiske og kunnskapsmessige barrierer for å ta i bruk mer miljøvennlige transportløsninger.

Statens Vegvesen - Transnova programmet delfinansierer prosjektet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens Vegvesen - Transnova-programmet
Prosjektnummer:
6198
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: