Energi- og miljøbesparende tiltak i Lerum Frakt BA

Sogn Avis hadde 8. november eit oppslag om prosjektet "Energi- og miljøbesparende tiltak i Lerum Frakt BA".

Les oppslaget her