Seminar om kampen mot toksisk eksos og klimautslipp fra bioinnblandet diesel

Seminaret diskuterte strategier for å hindre utslipp av toksisk eksos, forbedre forbrenning og redusere drivstofforbruk. Det samlet ekspertise på eksosutslipp, drivstoffegenskaper og -forbehandling, tilsetningsstoffer (additiver) og toksisitet. Perspektiver fra transportselskaper ble presentert. Det var diskusjon om forskningsbehov og -finansiering. Video fra andre del av seminaret er tilgjengelig.

Dato: 25 Feb 2011
Tid: 1200-1530
Sted: Auditorium 1. etasje - Fosshaugane Campus, Sogndal

1200-1220 Otto Andersen, Vestlandsforsking: Background. The problematics of bioblending

1220-1235 Stanisław Oleksiak, Oil & Gaz Institute Krakow: Overview of the project ”Influence of bio-components content in fuel on emission of diesel engines and engine oil deterioration (BIODEG)”

1235-1255 Jan Czerwinski, University of Applied Science, Biel, Switzerland: Exhaust emissions of bio-blended diesel. Effect of Diesel Particle Filter and Selective Catalytic Reduction

1255-1315 David van der Spoel, Uppsala University: Incorporation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons into Exhaust Products from Blends of Biodiesel and Fossil Diesel – A Simulation Study

1315-1340 Johannes Sameien, EcoTech International Norway AS: ECOBEAM XL pre-treatment – principles and empirical results

1340-1400 Pause

1400-1420 Birgit Nistad, Nistad Gruppen AS: White diesel – properties and emissions

1420-1430 Jan Egil Nordanger, Bergen-Nordhordland Rutelag: Perspectives from maritime sector

1430-1450 Morten Simonsen, Vestlandsforsking: The TRANSNOVA project “Energy- and environmental savings in Lerum Frakt BA”

1450-1500 Harrie Beeker, Lerum Frakt BA: Perspectives from a road transport operator

1500-1530 Otto Andersen: Where do we do from here? Discussion. Research needs. Funding of the research.