Klimaspill kan styrke fellesskap og innbyggernes medvirkning

Kronikk
Id:
Mai 2024
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
Nationen, "Faglig snakka"

Nytenkning om metodene vi bruker for å trekke innbyggere med i viktige diskusjoner, vil gi beslutninger større legitimitet, ikke minst i arbeidet med lokal tilpasning til klimaendringene.