Adapting Community Risk and Vulnerability Analyses for Climate Change (AdaptCRVA)

Prosjektet skal utvikle ein standardisert metodikk for risiko- og sårbarheitsanalyse som tar omsyn til endra naturskadesituasjon som følgje av klimaendringar. AdaptCRVA samlar både etablerte og yngre forskarar frå ulike teknologiske og samfunnsvitskaplege fagmiljø, innafor områda risiko/trykkleik, klimaendringar, naturskade og ingerniørteknikk. Prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd under SAMRISK-programmet, går over tre år og vert leia av SINTEF.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6156
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: