Kartlegging av lokalmatsatsingar i Vestland fylke

Vestland fylkeskommune treng ei kartlegging av eksisterande og avslutta prosjekt og satsingar som fokuserer på lokalmat i Vestland fylke. Målet med kmtlegginga er å få oversikt, kunnskap og erfaringar som kan brukas til vidare arbeid i Vestland fylkeskommune. Eit viktig aspekt er å vurdere kva utfordringar og moglegheiter Vestland fylkeskommune vidare bør rette innsatsen mot.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vestland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6676
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: