Anne Lise Uglum
Skaar
tidlegare tilsett
Telefon:
Tilsett:
1990

Anne Lise har jobba ved Vestlandsforsking sidan 1990.  Ho jobbar mellom anna med prosjektadministrasjon, og har vore med på å bygge opp dei systema og rutinane VF nyttar i organisasjonen.

Anne Lise arbeidar med utvikling og vedlikehald av VF sine nettsider, i tillegg til anna informasjonsarbeid.  Ho jobbar også med arkiv, publikasjonar, årsmelding m.m.

Prosjekt: