IT-forum - konferanse 2006

Arbeid i samband med IT-konferansen 2006
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
IT-forum Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6044