Bror Kristian Raanaas
Tandberg
tilsett
Position:
Trainee
Telephone:
Employed:
28.08.2023

Bror Kristian Raanaas Tandberg har ein mastergrad i tverrfaglege miljøstudiar frå Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Han skreiv ein komparativ masteroppgåve om oppfatninga av råd og utval i utforminga av klimapolitikk i Noreg og Danmark.

På Vestlandsforsking arbeidar Bror med oppgåver knytt til klimaomstilling og Klimatilpassing. Gjennom NORADAPT og Norsk Klimamonitor arbeidar Bror med oppfatningar om korleis ein kan tilpasse seg klimaendringane. Han arbeidar også med å kartleggje kva slags forbruksbaserte klimatiltak som er relevante for norske kommunar.

Bror er spesielt interessert i problemstillingar som omhandlar klimapolitikk, miljøstyring og økologisk økonomi. Han har skriveerfaring frå Klassekampen og Skrivesenteret på NMBU. Han har også arbeidd på den norske ambassaden i København. Bror delteke på traineeprogrammet til Framtidsfylket

Projects: