Notat
Id:
2009-1

Korleis kan KS møte kunnskaps- og rettleiingsbehovet i kommunar og fylkeskommunar på området klimatilpasning? Ei utgreiing laga av Vestlandsforsking på oppdrag frå KS.