Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 – Regional planstrategi. Høyringsforslag

Foredrag
Id:
Juni 2020

Carlo Aall ved Vestlandsforsking leier arbeidspakke 1 i Field of goals. 2. juni 2020 var han invitert av Vestland fylkeskommune til å kome med innspel under høyringsmøte for Utviklingsplan for Vestland 2020-2024. Regional utviklingsplan (sjå lenke til videoopptak av høyringsmøtet til høgre på nettsida). Field of goals vart omtalt under det innlegget.