Trippel klimarisiko i jordbruket – et uvær kommer sjelden alene

Kronikk
Id:
November 2023
Utgjevar:
Nationen.no
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

Norsk matsikkerhet krever grundig klimatilpasning. Vi må produsere mat på naturens premisser, under mer ekstremvær både hjemme og ute, mens vi reduserer utslippene. Samtidig vil stadig færre bli bønder.