Towards improved adaptation action in Europe

Av:
Rapport
Id:
June 2023

UNCHAIN prosjektet ble avsluttet med utgivelse av et policy-notat som sammenfatter policyrelevante innsikter fra prosjektet og anbefalinger til ulike myndighetsnivåer om hvordan forbedre måten å analysere den fysiske klimarisikoen.

  • Bruke «virkningskjede-rammeverket» («Impact Chain») til å analysere fysisk klimarisiko
  • Bruke en «reflektere-så-handle» heller enn den tradisjonelle «forutsi-så-handle» tilnærmingen til klimausikkerhet
  • Alltid ta med samfunnsendring, ikke bare klimaendring, ved vurdering av fysisk klimarisiko
  • Utvikle metoder og datasett for vurdering av grenseoverskridende klimarisiko på linje med det som er for å vurdere den tradisjonelle ‘lokale’ formen for fysisk klimarisiko
  • Legge større vekt på å involvere brukere ved vurdering av fysisk klimarisiko