Kronikk
Id:
Juni 2019
Utgjevar:
Forskning.no
Tidsskrift:
Forskersonen.no

Kva gjer du når du vil rope varsko, men manglar både isbjørn og plastkval?

– Tenk deg at du som forskar jobbar med nok eit vanvitig problem som er i ferd med å sige inn over det allereie plaga tilværet vårt. Også dette problemet smakar av undergang, og det ligg fram i tid. Vi snakkar om havforsuring, skriv Idun A. Husabø