Stronger together for a climate resilient north

Foredrag
Id:
June 2023
Utgjevar:
Vimeo
Tidsskrift:
online

Under den 6 Europeiske konferansen om klimatilpasning (ECCA) i Irland 19-21 juni 2023 organiserte NOCCA sekretariatet et seminar der resultatene fra NOCCA 2023 på Island ble lagt frem. På seminaret hadde Carlo Aall en presentasjon om grenseoverskridende klimarisiko og deltok i panelet av innledere som diskuterte nasjonale myndigheters rolle opp mot kommunene i arbeidet med klmatilpasning.