Slik kan kollektivtransporten gi mer bevegelsesfrihet og mindre utslipp

Av:
Kronikk
Id:
Februar 2020
Utgjevar:
Energi og Klima
Tidsskrift:
energiogklima.no/kommentar

I bytransporten er det mulig å gi folk økt bevegelsesfrihet og fremme samfunnsøkonomisk lønnsomhet og sosial rettferdighet – samtidig som vi kutter i klimagassutslipp. Nytenkning om utforming av kollektivtilbudet er avgjørende.