Skredfarevurdering - kva kommunane sjølve kan gjere i arbeidet med skredfarevurdering

Av:
Notat
Id:
HISF notat 8-2014
Utgjevar:
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Notat utgitt av Høgskulen i Sogn og Fjordane Aa, A.R. og Bondevik, S. (2014): Skredfarevurdering - kva kommunane sjølve kan gjere i arbeidet med skredfarevurdering