Samhandling for grønt skifte: dei lokale og regionale aktørane sine erfaringar frå prosjektet

Rapport
Id:
Desember 2019
Utgjevar:
Vestlandsforsking

I siste del av prosjektet «Samhandling for grønt skifte» vart det gjennomført intervju med dei ulike aktørane som har delteke i prosjektet på regionalt og kommunalt plan. Denne rapporten omhandlar deira erfaringar frå deltakinga.