Kronikk
Id:
November 2021
Utgjevar:
Dagbladet
Tidsskrift:
dagbladet.no

Carlo Aall har skrive ein kronikk om økonomisk vekst og klimamål saman med Hans Martin Seip, professor emeritus, Kjemisk institutt, UiO og Gunnar Kvåle, professor emeritus, Senter for internasjonal helse, UiB.

Bodskapen er at utan å krympe økonomien til dei rikaste av oss er det ikkje mogeleg å nå 1.5 gradersmålet.