Ny næring, innovasjon og teknologi for klimatilpassing i Sogn

Foredrag
Id:
Juni 2019

Kan bruk og utvikling av teknologi i klimatilpassingsarbeidet (klimatilpassingsteknologi) vere eit nytt satsingsområde for næringslivet i Sogn?