Mykje meir skred og flaum på norske vegar

Artikkel
Id:
Januar 2020
Utgjevar:
Forskning.no

Staten kan spare milliardar på å ta klimarekninga for vegane no. Forskarar har tal på korleis risikoen for riksvegane kan sjå ut i framtida.