Morgondagens klimarisiko og kost-nyttevurderingar for veg

Av:
Rapport
Id:
Desember 2019
Utgjevar:
Stiftinga Vestlandsforsking

Dette prosjektet testar to verktøy for Statens vegvesen. Det eine QuickScan, er eit verktøy for effektiv regional vurdering av klimarelatert risiko for vegetatar, og det andre, Detector, er eit kostnad-nytteverktøy med en eigen klimarisiko-modul. Rapporten presenterer resultata frå ein pilottest av desse verktøya, i tillegg til ein ekstra nyttekostnadsanalyse, og evaluerer dei i lys av nasjonale og internasjonale føringar og standardar og potensiell nytte for Statens vegvesen.