Rapport
Id:
2014-8

Prosjektet Meldingsløftet Sogn og Fjordane har i to faser arbeidet med innføring av elektroniske meldinger, først mellom pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og legekontor (fase 1) og deretter mellom PLO og helseforetak, altså Helse Førde i Sogn og Fjordane (fase 2). I juni 2014 har alle kommunene i Sogn og Fjordane startet med elektronisk meldingsutveksling både mellom legekontor og PLO og mellom PLO og helseforetak. Sogn og Fjordane er dermed et av de første fylkene i landet med meldingsutveksling i alle kommunene.

Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet basert på intervjuer med prosjektgrupper i kommunene og helseforetakets prosjektansvarlige. Hoveddelen av rapporten er konsentrert om meldingsutveksling mellom PLO og legekontor, ettersom dette var den kommunikasjonskanalen alle kommunene hadde erfaring med på evalueringstidspunktet, men også etablering av elektroniske meldinger mellom Helse Førde og kommunene (PLO) er evaluert basert på intervjuer med kommuner som var koblet opp og med prosjektgruppen fra Helse Førde.

Rapporten tar for seg selve prosessen med innføring av meldingsutveksling, samt prosjektgruppenes synspunkt på hvorvidt og eventuelt hvilke effekter elektronisk meldingsutveksling gir for helsetjenestene.