Alle kommunane i fylket skal kome i gang med elektronisk kommunikasjon mellom Helse Førde og pleie og omsorg (PLO) i kommunane og mellom PLO og lokalt legekontor. KS Sogn og Fjordane er prosjekteigar og IT-forum Sogn og Fjordane er prosjektleiar og organiserer prosjektgruppe og prosjektgjennomføring. Helse Førde og Helse Vest IKT vil vere tett knytt til prosjektet. Deira satsing med å innføre elektronisk kommunikasjon mellom spesialisthelsetenesta og lokale legekontor er eit parallelt prosjekt som gir den tredje kommunikasjonskanalen i trekanten kommunalt legekontor - pleie og omsorg - spesialisthelseteneste.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Kommunenes Sentralforbund Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6270
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):