Lokal klimapolitikk og klimaplanlegging for klimaomstilling

Foredrag

140 deltakarar frå kommunane, fylkeskommunane og fylkesmenn på Vestlandet er samla i Haugesund 5-6 desember for å utveksle idear om lokalt klimaarbeid og korleis arbeide mot nullutsleppssamfunnet. Grønt skifte prosjektet deltek på samlinga med eigne innlegg og deltaking mi debatt.